Natasja Ruiter

‘Als je een bedrijf opricht dat Authentiq heet, kun je in zo’n hoofdstuk niet onder de ik-vorm uit... In mijn jarenlange ervaring heb ik ondervonden dat mensen de belangrijkste factor vormen bij het welslagen van een project. Bovendien heb ik gemerkt dat ik het liefst met deze mensen omga op een manier die ik privé ook doe, namelijk door een relatie op te bouwen van mens tot mens.natasja_2.png 

Deze persoonlijke insteek heeft geleid tot de naam Authentiq. Een belangrijke tweede laag achter deze naam is een eigen praktische, op ervaring gestoelde aanpak, niet te weinig maar zeker niet te veel, en met veel aandacht voor ... de mens. 

Ik heb allerlei projectrollen vervuld in verschillende situaties en op verschillende niveaus: IT-business, nationaal-internationaal, expertrol-regierol, profit-non-profit, groot team-individueel, urgent-niet urgent... Hierdoor weet ik snel goed in te schatten wat wel en niet werkt en kan ik me in allerlei situaties en mensen inleven om samen ideeën te realiseren. Lees CV>>

Bij de projecten die ik heb gedaan heb ik vaak intensief en zeer plezierig samengewerkt met mensen. Voor mij een belangrijk onderdeel van projecten. Enkelen hebben hele mooie woorden over onze samenwerking geschreven. Lees Referenties>> 

Boeken, reizen, muziek, sport en kleine taferelen op straat  inspireren me om soms net iets anders naar dingen te kijken en om open te staan voor nieuwe situaties. Lees Inspiratie>>

Waar bent u zelf goed in? Wat drijft u? En wat wilt u bereiken? Hoe zouden wij samen kunnen zorgen voor een klinkend projectresultaat? 

Uw vraag of reactie hoor ik graag via 06 - 29 30 88 62'

                                                                            Natasja Ruiter
                                                                            
                                                                           ook te vinden op 
                                                                           linkedin