Visie

U wilt graag dat uw projecten efficiënt, effectief en plezierig worden gerealiseerd? Dit kunt u bereiken door samen te werken met Authentiq Consulting. 

Wij hebben vele malen ervaren dat twee pijlers aan de basis staan van een succesvolle realisatie van een project: een Praktische aanpak en Teamperspectief

visie

Klik hier voor een grotere versie van de afbeelding 

Onze Praktische aanpak biedt focus op de zaken die ertoe doen om het project succesvol uit te voeren. Op basis van uw en onze ervaring stellen we vast wat in uw situatie de beste aanpak is. Bijvoorbeeld wat de juiste fasering is, de juiste teamsamenstelling, welke (deel)producten van belang zijn. Deelproducten zijn bij voorkeur herbruikbaar in een volgende fase of voor communicatiedoeleinden. Hierbij maken we dankbaar gebruik van beschreven methoden zoals Prince 2, als een checklist, zodat we niets over het hoofd zien en geen wielen uitvinden waar het niet hoeft. De aanpak is to-the-point: niet te weinig maar zeker niet te veel.

De Praktische aanpak biedt u: heldere focus, versnelling, werkplezier en direct voor communicatie bruikbare projectinformatie.

Met Teamperspectief halen we het beste uit de samenwerking van een groep mensen door het inzetten van doelgerichte gefaciliteerde sessies. We begeleiden het projectteam bij het bedenken van ideeën en oplossingen of het nemen van beslissingen. We vormen de aanwezige kennis en ervaring in een team om tot de beste, soms verrassende, resultaten. Het  team bouwt al mee aan de projectdefinitie, de scope en het projectplan. Dit vergroot het gevoel van eigenaarschap en zorgt voor draagvlak. Gefaciliteerde sessies zijn zeer effectief bij het ontwerpen van een oplossing en bij de overdracht van het projectresultaat naar de organisatie.

Teamperspectief biedt u: betere resultaten, versnelling, werkplezier, flexibiliteit indien doelen of voorwaarden tussentijds wijzigen, grote betrokkenheid en ambassadeurs die het project breder willen uitdragen.

Ga naar Diensten>>