Voorbeelden uit de praktijk

Gezamenlijke visie en planvorming
Met vertegenwoordigers vanuit 12 verschillende disciplinesworkshop_rond.png van het Ministerie van Defensie is door middel van strak gefaciliteerde sessies één gezamenlijke visie ontstaan, met daarna een route richting het gezamenlijke doel en een stappenplan. Deze aanpak resulteerde niet alleen in een gedeeld beeld maar ook in betrokkenheid bij de uitvoering van het plan.

Betrokkenen vroegstondig betrekken
Bij een strategisch project om Europese activiteiten te off shoren naar India zijn de mensen die deze activiteiten nu uitvoeren betrokken bij sessies rond de planvorming. Ondanks het uiterst gevoelige onderwerp (‘ons werk verdwijnt naar India’) is ervoor gekozen deze mensen zo vroeg mogelijk en zo goed mogelijk te betrekken bij het wat, waarom en hoe. Hierdoor hebben ze een wezenlijke inhoudelijke bijdrage kunnen leveren aan het plan en is grotere weerstand in een later stadium voorkomen. 

Requirements op basis van ervaring
Bij het opstellen van requirements voor een nieuw IT-systeem is gekozen voor een sessie waarbij de requirements op basis van ervaring en kennis van medewerkers zijn opgesteld. Pas daarna zijn demo’s van verschillende IT-systemen verzorgd waarmee de requirements meer gedetaileerd konden worden ingevuld. Door deze volgorde te kiezen is de lijst met essentiële requirements uit de eigen business voortgekomen: de beste lijst en daarnaast draagvlak waren het resultaat. 

Gefaciliteerde sessie om projectdeliverable te maken
Een experiment om een PID (Project Initiatie Document) op te stellen gedurende drie dagdelen gefaciliteerde sessies is zeer succesvol gebleken. De 15 deelnemers in de sessie vertegenwoordigden Business, IT en Projectmanagement. Dit creërende team heeft in een reeks van opdrachten de inhoud voor de PID gegenereerd die tijdens de sessies werd geschreven, die daardoor binnen een paar weken klaar was en veel breder gedragen werd.

Passende projectaanpak voor kleine projecten in programma
In een HR-omgeving werden continu parallel een aantal kleine projecten uitgevoerd om ICT-functionaliteit toe te voegen en te verbeteren. Speciaal voor deze situatie is een passende aanpak opgezet waardoor de projecten één gezicht kregen richting  de opdrachtgever en waardoor ze vergelijkbaar werden door gelijke fases, mijlpalen, (deel)producten, rapportage etc. De aanpak was gebaseerd op een bekende beschreven methode, waar alleen relevante onderdelen van werden genomen. De aanpak zorgde voor helderheid, snelheid, vergelijkbaarheid en een zeer lage behoefte aan project managementaandacht per project. 
 
<<Terug naar Visie 
<<Terug naar Diensten